KЛАСАЦИЯ "TOP 10"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.01.2019 до 14.05.2019
       
No Заглавие Автор Заемания
       
1. Зеленчукопроизводство със семепроизводство Зеленчукопроизводство със семепроизводство 65
2. Почвознание Гюров, Гюро 65
3. Лозарство Лозарство 63
4. Растениевъдство Растениевъдство 54
5. Ръководство за упражнения по растениевъдство Ръководство за упражнения по растениевъдство 49
6. Земеделска икономика Земеделска икономика 47
7. Земеделие Земеделие 46
8. Овощарство Овощарство 45
9. Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство със семепроизводство Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство със семепроизводство 42
10. Хербология Хербология 40