KЛАСАЦИЯ "TOP 10"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ ЗАГЛАВИЯ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.01.2020 до 13.02.2020
       
No Заглавие Автор Заемания
       
1. Почвознание Гюров, Гюро 51
2. Земеделска икономика Земеделска икономика 40
3. Зеленчукопроизводство със семепроизводство Зеленчукопроизводство със семепроизводство 37
4. Растениевъдство Растениевъдство 34
5. Ботаника Ботаника 31
6. Лечебни растения Николова, Анна Максимова 29
7. Ръководство за упражнения по растениевъдство Ръководство за упражнения по растениевъдство 28
8. Лозарство Лозарство 26
9. Ентомология Харизанов, Ангел Филипов 24
10. Анатомия и морфология на растенията Терзийски, Димитър Петров 23