KЛАСАЦИЯ "TOP 10"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ АВТОРИ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.01.2020 до 06.11.2020
     
No Автор Заемания
     
1. Гюров, Гюро 89
2. Терзийски, Димитър Петров 83
3. Зеленчукопроизводство със семепроизводство 74
4. Аладжаджиян, Ана Гаро 66
5. Земеделска икономика 64
6. Гюрова, Мария Стефанова 63
7. Лозарство 60
8. Харизанов, Ангел Филипов 57
9. Ръководство за упражнения по ботаника 56
10. Ботаника 54