KЛАСАЦИЯ "TOP 10"

ЗА НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ АВТОРИ В БИБЛИОТЕКАТА
от 01.01.2019 до 31.03.2019
     
No Автор Заемания
     
1. Гюров, Гюро 61
2. Зеленчукопроизводство със семепроизводство 61
3. Лозарство 59
4. Растениевъдство 48
5. Овощарство 45
6. Ръководство за упражнения по растениевъдство 45
7. Земеделска икономика 44
8. Земеделие 38
9. Ръководство за упражнения по зеленчукопроизводство със семепроизводство 37
10. Хербология 37