Нови книги

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 1 -

Цб 55629 

Алексова, Десислава

   Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград : Монография / Десислава Алексова . - Ботевград : МВБУ, 2019 . - 306 с. : с цв. ил. ; 23,5 см

   Книгата е финансирана по проект "Разработване и апробиране на модел за монтиринг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България(на примера на националните курорти)" на фонд Научни изследвания.

   ISBN 978-954-9432-91-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15195

- 2 -

Цб 55625 

Нешков, Марин и др.

   Въведение в туризма / Марин Нешков, Стоян Маринов, Велина Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 334 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0749-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15194

- 3 -

Цб 55624, Ч/338.26/Т64 

Тодорова, Стела

   Планиране и прогнозиране / Стела Тодорова . - Пловдив : АИАУ, 2019 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-517-282-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15193

Публична администрация. Административно управление. Военно дело

Математика. Естествени науки

Науки за земята

- 4 -

Цб 55623, Ч/551/П47 

Петрова, Славея и др.

   Геология и петрография : [Учебно помагало] / Славея Петрова, Благовест Темелков . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2019 . - 347 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-202-455-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15192

Приложни науки. Медицина. Техника

Селско стопанство

Растителна защита

- 5 -

Цб 55631, Ч/632.5/Х43 

Хербология  : Посвещава се на 100-годишнината от рождението на проф. Надежда Фетваджиева / Тоньо Тонев и др. . - София : Виденов и син, 2019 . - 396 с. : с цв. прил. ; 23,5 см

   Други авт. : М. Димитрова, Щ. Калинова, И. Жалнов, И. Желязков, А. Василев, М. Титянов, А. Митков, М. Янев.
   wwwvidenovisin.com 

   ISBN 978-954-8319-75-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15202

Декоративно градинарство

- 6 -

Св/635.9/Б23Цб 55630

Балконски цветя  : Пътеводител за любителя / Анка Дончева и др. . - София : Стас и Ко, 2010

   Други авт. : Д. Венкова, Д. Тодорова, А. Пенчева.

   . Част 2 . - 2010 . - 144 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-92578-3-0 а

 корица | съдържание 

Сист. No: 15197

- 7 -

Св/635.9/Д78Цб 55630

Дончева, Анка и др.

   Балконски цветя : Пътеводител за любителя / Анка Дончева, Диана Венкова, Анелия Пенчева . - София : Стас и Ко, 2010

   

   . Част 1 . - 2010 . - 144 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-92578-2-3 а

 корица | съдържание 

Сист. No: 15196

Насекоми и други членестоноги/пчели, буби/

- 8 -

Св/638.1/Б44, Цб 55627 

Бижев, Бижо

   Ръководство по пчеларство / Бижо Бижев . - София : Християнин, 2005 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8729-32-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15199

- 9 -

Св/638.1/К57Цб 55628

Кирилов, Наско

   Пчеларството от А до Я : Речник-справочник на пчеларя / Наско Кирилов . - София : Еньовче, 2007 . - 96 с.: с ил. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-9373-31-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 15200

Промишлена микробиология

- 10 -

Св/663/К42, Цб II 3756 

Карова, Елена Атанасова

   Технология и предприятие за производство на ябълков оцет / Елена Атанасова Карова . - Пловдив : Б. и., 2019 . - 62 с.: схеми ; 29 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 15201

Изкуство, развлечения, спорт

Език, литературознание, литература

- 11 -

Цб 55626 

Сестримска, Галина Димитрова и др.

   Тестове по езикова култура / Галина Димитрова Сестримска, Людмила Антонова Божилова . - Пловдив : АИАУ, 2013 . - 67 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-517-164-2 

 корица 

Сист. No: 15198


 Индекс по АВТОРИ

Алексова, Десислава 1 
Бижев, Бижо 8 
Божилова, Людмила Антонова 11 
Василев, Андон 5 
Венкова, Диана 6 7 
Димитрова, Мая 5 
Дончева, Анка 6 7 
Жалнов, Иван 5 
Казанджиева, Велина 2 
Калинова, Щелияна 5 
Карова, Елена Атанасова 10 
Кирилов, Наско 9 
Маринов, Стоян 2 
Митков, Аньо 5 
Нешков, Марин 2 
Пенчева, Анелия 6 7 
Петрова, Славея 4 
Сестримска, Галина Димитрова 11 
Темелков, Благовест 4 
Титянов, Мирослав 5 
Тодорова, Десислава 6 
Тодорова, Стела 3 
Тонев, Тоньо 5 
Янев, Мариян 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Балконски цветя 6 7 
Въведение в туризма 2 
Геология и петрография 4 
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград 1 
Планиране и прогнозиране 3 
Пчеларството от А до Я 9 
Ръководство по пчеларство 8 
Тестове по езикова култура 11 
Технология и предприятие за производство на ябълков оцет 10 
Хербология 5