Нови книги

Общ отдел

- 1 -

Цб 55599 

Бонева, Вера

   Музеи и туризъм в България / Вера Бонева . - Велико Търново : Фабер, 2011 . - 186 с. : с ил. ; 20 см

   
   www.faber-bg.com 

   ISBN 978-954-400-586-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14922

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 2 -

Цб 55597 

Василева, Ваня и др.

   Туристическа инфраструктура и суперструктура / Ваня Василева, Севджан Сабриева . - Шумен : Химера, 2019 . - 418 с. : с ил. ; табл., сх. ; 21 см

   На корицата и заглавната страница заглавието е напечатано с правописна грешка- Туристическа инфраструктура и суперсруктура

   ISBN 978-619-7218-58-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14920

- 3 -

Цб 55598 

Георгиева, Катя и др.

   Методика за превръщане на културните празници в туристически продукт / Катя Георгиева, Васил Георгиев . - [Бургас] : ДИМАНТ, Б. г. . - 21 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-73-13781 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14921

- 4 -

Цб 55595 

Иванова, Мая

   Туризъм под надзор : Балкантурист - началото на международния и масов туризъм в България / Мая Иванова . - София : Институт за изследване на близкото минало ; Сиела, 2018 . - 304 с. ; 23,5 см

   Книгата е изд. със съдействието на Фондация Америка за България

   ISBN 978-954-28-2748-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14918

- 5 -

Цб 55600 

Колев, Борис

   Култов туризъм / Борис Колев . - Благоевград : Унив. изд. " Неофит Рилски", 2015 . - 101 с. : с ил. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-00-0034-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14923

- 6 -

Ч/338.48-1/-6/С56Цб 55596

Специализирани видове туризъм  / Соня Алексиева и др. . - София : Нов български университет, 2017 . - 311 с. ; 21 см

   Други авт. : И. Емилова, М. Караилиева, М. Михайлов, М. Мишева, Т. Ризова.
   www.nbu.bg 

   ISBN 978-954-535-990-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14919

Математика. Естествени науки

Приложни науки. Медицина. Техника

Селско стопанство

Растениевъдство

- 7 -

Св/633.8/Г37Цб 55603

Георгиева, Тоня и др.

   Етеричномаслени култури с ръководство за дистанционо обучение / Тоня Георгиева, Борис Янков, Ангел Запрянов ; Под общ. ред. Тоня Георгиева . - Б. м. : LAX advertizing, 2009 . - 152 с. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 14926

- 8 -

Цб 55602, Ч/633/635/Р38 

Растениевъдство  : [Учебник] / Радка Иванова и др. ; Под общ. ред. Радка Иванова ; Ред. Таня Цветковска . - Пловдив : АИАУ, 2019 . - 494 с.: с ил. ; 23 см

   Други авт. : И. Янчев, Т. Георгиева, В. Делибалтова, Ж. Тодоров, Хр. Янчева, Т. Колев, Н. Тахсин, Хр. Кирчев, А. Севов.

   ISBN 978-954-517-277-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14925

- 9 -

Цб 55601, Ч/633/635/Р97 

Ръководство за упражнения по растениевъдство  / Р. Иванова и др. . - Пловдив : АИАУ, 2019 . - 194 с. : с ил. ; 22 см

   Други авт. : И. Янчев, Т. Георгиева, Т. Колев, Н. Тахсин, Ж. Тодоров, А. Севов.

   ISBN 978-954-517-275-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14924

Изкуство, развлечения, спорт

Език, литературознание, литература

- 10 -

Цб 55594 

Черпоков, Гълъб

   По света и у дома : Спомени от един живот в туризма / Гълъб Черпоков . - София : Изток-Запад, 2014 . - 384 с. ; 21 см

   Книгата има и заглавна страница, на която заглавието е : По света и у нас : Спомени от един живот в туризма.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-469-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 14917


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Соня 6 
Бонева, Вера 1 
Василева, Ваня 2 
Георгиев, Васил 3 
Георгиева, Катя 3 
Георгиева, Т. 9 
Георгиева, Тоня 7 8 
Делибалтова, В. 9 
Делибалтова, Ваня 8 
Емилова, Ирена 6 
Запрянов, Ангел 7 
Иванова, Мая 4 
Иванова, Р. 9 
Иванова, Радка 8 
Караилиева, Милена 6 
Кирчев, Х. 9 
Кирчев, Христофор 8 
Колев, Борис 5 
Колев, Т. 9 
Колев, Танко 8 
Михайлов, Михаил 6 
Мишева, Маргарита 6 
Ризова, Теодора 6 
Сабриева, Севджан 2 
Севов, А. 9 
Севов, Атанас 8 
Тахсин, Н. 9 
Тахсин, Нуреттин 8 
Тодоров, Ж. 9 
Тодоров, Живко 8 
Цветковска, Таня 8 
Черпоков, Гълъб 10 
Янков, Борис 7 
Янчев, И. 9 
Янчев, Иван 8 
Янчева, Христина 8 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Етеричномаслени култури с ръководство за дистанционо обучение 7 
Култов туризъм 5 
Методика за превръщане на културните празници в туристически продукт 3 
Музеи и туризъм в България 1 
По света и у дома 10 
Растениевъдство 8 
Ръководство за упражнения по растениевъдство 9 
Специализирани видове туризъм 6 
Туризъм под надзор 4 
Туристическа инфраструктура и суперструктура 2