Нови книги

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 1 -

Св/330.101/С75Цб 55557

Стефанов, Стефан

   Международна икономика / Стефан Стефанов . - София : Б. и., 2001 . - 346 с. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 13942

Математика. Естествени науки

Биологични науки

- 2 -

Цб 55560 

Съвременни методи в генетиката и селскостопанските биотехнологии  : Ръководство / А. Тенева и др. . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2016 . - 242 с. : ил. ; 21 см

   Други авт. : Н. Томлекова, С. Янчева, И. Димитрова, Ц. Койнарски, Н. Петров.

   ISBN 978-619-202-165-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13945

Приложни науки. Медицина. Техника

Селско стопанство

- 3 -

Цб 55560 

Съвременни методи в генетиката и селскостопанските биотехнологии  : Ръководство / А. Тенева и др. . - Пловдив : Унив. изд. " Паисий Хилендарски ", 2016 . - 242 с. : ил. ; 21 см

   Други авт. : Н. Томлекова, С. Янчева, И. Димитрова, Ц. Койнарски, Н. Петров.

   ISBN 978-619-202-165-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13945

Растителна защита

- 4 -

Св/632.51/Л95Цб 42425

Любенов, Яне

   Плевелите-врагове и приятели на човека / Яне Любенов . - София : Земиздат, 1984 . - 182 с. : с ил. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 13941

Овощарство

- 5 -

Св/634.22:631.52/Я71, Цб 55559, Ч/634.22:631.52/Я71 

Янчева, Светла

   Ин витро регенерация и генетична трансформация в селекцията на сливата (Prunus domestica L.) / Светла Янчева . - Пловдив : АИАУ, 2019 . - 147 с. : с цв. ил. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-517-276-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13944

Изкуство, развлечения, спорт

Език, литературознание, литература

- 6 -

Цб 55558 

Хашек, Ярослав

   Приключенията на добрия войник Швейк през световната война : Роман / Ярослав Хашек ; Прев. от чеш. Светомир Иванчев . - София : Народна култура, 1978 . - 751 с. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 13943


 Индекс по АВТОРИ

Димитрова, И. 2 3 
Иванчев, Светомир 6 
Койнарски, Ц. 2 3 
Любенов, Яне 4 
Петров, Н. 2 3 
Стефанов, Стефан 1 
Тенева, А. 2 3 
Томлекова, Н. 2 3 
Хашек, Ярослав 6 
Янчева, С. 2 3 
Янчева, Светла 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Ин витро регенерация и генетична трансформация в селекцията на сливата (Prunus domestica L.) 5 
Международна икономика 1 
Плевелите-врагове и приятели на човека 4 
Приключенията на добрия войник Швейк през световната война 6 
Съвременни методи в генетиката и селскостопанските биотехнологии 2 3