НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

- 1 -

Св/32.019.5/М27Цб 55549

Манолов, Георги Любенов

   Политическата реклама между реалността и манипулацията / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2017 . - 514 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-06-9 

  

Сист. No: 13177

- 2 -

Св/32/М27Цб 55550

Манолов, Георги Любенов

   Политологически студии : Сборник посветен на 15-годишнината от създаването на ВУСИ - Пловдив / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : ВУСИ, 2018 . - 459 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7343-02-1 

  

Сист. No: 13179

- 3 -

Св/327/С23Цб 55551

Сборник с доклади от международната научна конференция на тема Проблеми на сигурността в Черноморския регион, Пловдив, 14 септември, 2017  /  Ред. Олга Емилова . - Пловдив : ВУСИ, 2017 . - 332 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-09-0 

  

Сист. No: 13180

Икономика

- 4 -

Цб 55547 

Аграрен мениджмънт  : [Учебник] / Марина Николова и др. . - Свищов : Акад. изд. "Ценов"- Свищов, 2018 . - 212 с. ; 23 см

   Други авт. : М. Линкова, В. Блажева, Р. Ненова.

   ISBN 978-954-23-1501-8 

 корица 

Сист. No: 13092

- 5 -

Цб 55546 

Николова, Марина и др.

   Аграрно предприемачество : [Учебник] / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова . - Свищов : Акад. изд. "Ценов"- Свищов, 2017 . - 220 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1498-1 

 корица 

Сист. No: 12995

Публична администрация. Административно управление. Военно дело

Математика. Естествени науки

- 6 -

Св/504.5/Б45Цб III 11784

Биоиндикациja и биотестиранье загаhености животне средине  / Драгутин А. Букиh и др. . - Нови сад : Будуhност, 2013 (Алфа-граф НС) . - 377 с. : с ил. ; 24 см

   Други авт. : С. Hорhевиh, Б. Трифуновиh, Л. Мандиh, Г. Марковиh, П. Машковиh, С. Танасковиh, Д. Брковиh.

   ISBN 978-86-7780-130-4 

  

Сист. No: 13225

- 7 -

Св/502.6:502.174.2/Б45Цб III 11782

Биоремедиjациjа земльишта  / Драгутин А. Букиh и др. . - Нови сад : Будуhност, 2013 . - 209 с. : с ил. ; 25 см

   Други авт. : В. Т. Jемцев, С. С. Борhевиh, Б. Д. Трифуновиh, Л. Г. Мандиh, М. И. Пешаковиh.

   ISBN 978-86-7780-113-7 

  

Сист. No: 13184

- 8 -

Св/502.211/D87Цб III 11794

Dukic, Dragutin A. et all.

   Prirodoslovna mikrobiologija / Dragutin A. Dukic, Snezana Dordevic . - Novi Sad : Stylos, 2005 . - 179 p. ; 25 cm

   

   ISBN 86-7473-204-6 

 корица 

Сист. No: 13757

- 9 -

Св/543.3/D87Цб III 11789

Dukic, Dragutin et all.

   Hemija i mikrobiologija voda / Dragutin A. Dukic, Vitko M. Ristanovic . - Beograd : Stylos, 2005 . - 447 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 86-7473-205-4 

 корица 

Сист. No: 13672

Химия

- 10 -

Ч/546/Л14Цб 55554

Лазаров, Добри

   Неорганична химия : [Учебник] / Добри Лазаров . - 5. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 631 с. ; 24 см

   
   www.press-su.com 

   ISBN 978-854-07-3819-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13938

Биологични науки

- 11 -

Ч/574/Б55Цб 55556

Богоев, Валентин М. и др.

   Основи на екологията / Валентин М. Богоев, Анелия Кенарова . - София : Pensoft, 2009 . - 576 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-642-515-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13940

- 12 -

Св/579/Б85Цб III 11781

Букиh, Драгутин и др.

   Општа и индустриjка микробиологиjа / Драгутин А. Букиh, Лека Г. Мандиh, Славица М. Весковиh . - Чачак : Агрономски факултет, 2015 (Бачки Петровац : ХЛ принт) . - 608 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-86-87611-33-7 

  

Сист. No: 13183

- 13 -

Св/579.67/В51Цб III 11788

Весковиh, Славица М. и др.

   Биопротектори у производньи хране / Славица М. Весковиh, Драгутин А. Букиh . - Чачак : Агрономски факултет, 2015 (Бачки петровац : ХЛ принт) . - 377 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-86-87611-34-4 

 корица 

Сист. No: 13600

- 14 -

Св/574.5/D87Цб 55553

Dukic, Dragutin A.

   Fito-, Zoo-, i bakterioplankton sliva reke Zapadna Morava / Dragutin A. Dukic . - Cacak : Agronomski fakultet, 1996 . - 112 p. ; 23 cm

   

   ISBN 86-82107-09-0 

 корица 

Сист. No: 13937

- 15 -

Св/579.6/D87Цб III 11785

Dukic, Dragutin et all.

   Aeromikrobiologija / Dragutin A. Dukic, Gorica Sbutega Milosevic, Marija Skrinjar . - Cacak : Buducnost, 2008 . - 187 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-86-87611-06-1 

  

Сист. No: 13320

- 16 -

Св/579.6/D87Цб III 11786

Dukic, Dragutin et all.

   Mikrobioloska biotehnologija / Dragutin A. Dukic, Vsevolod T. Jemsev . - Beograd : Dereta, 2003 . - 504 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 86-7346-267-3 

  

Сист. No: 13326

- 17 -

Св/579.67/M68Цб III 11795

Mikrobiologija stocne hrane  / Dragutin A. Dukic и др. . - Novi Sad : Buducnost, 2009 . - 111 p : ill. ; 25 i;

   

   ISBN 978-86-7780-073-4 

 корица 

Сист. No: 13936

- 18 -

Св/579.68/M68Цб III 11790

Mikrobiologija voda  / Dragutin A. Dukic и др. . - Beograd : Prosveta, 2000 (Vojna stamparija) . - 281 p., ill. ; 25 cm

   Други авт. : S. K. Gajan, M. N. Matavulj, L. G. Mandic.

   ISBN 86-07-01235-5 

  

Сист. No: 13675

- 19 -

Св/579.63/V53Цб III 11787

Veskovic, Slavica M. et all

   Sanitarna mikrobiologija / Slavica M. Veskovic, Dragutin A. Dukic . - Cacak : Agronomski fakultet, 2017 . - 477 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-86-87611-54-2 

  

Сист. No: 13353

Ботаника

- 20 -

Св/581.17/.18/Р12Цб 55552

Раданова, Силвия

   Ветеринарно-медицинска ботаника / Силвия Раданова . - 2. изд. . - Стара Загора : Литера принт, 2017 . - 228 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-487-141-3 

 корица 

Сист. No: 13181

Приложни науки. Медицина. Техника

- 21 -

Св/628.35/Б85Цб III 11783

Букиh, Драгутин А. и др.

   Микробиолошко пречишhаванье отпадних вода / Драгутин А. Букиh, Лека Г. Мандиh . - Чачак : Агрономски факултет, 2016 . - 378 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-86-87611-46-7 

 корица 

Сист. No: 13185

Селско стопанство

- 22 -

Цб 55513 

Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг  : Минало - настояще - бъдеще /  Състав. и ред. П. Ангелов . - 2. доп. изд. . - Б. м. : Полиграфюг АД, 2018 . - 239 с. : с ил. ; 23 см

   На корицата отбел. 2 том.

  

Сист. No: 13176

- 23 -

Цб 55548, Ч/631.5/М70 

Митев, Георги

   Технологии и системи за земеделско производство : Учебник / Георги Митев . - Русе : АИ Русенски университет, 2018-2019

   

   Ч.1. Основи на технологиите в земеделието . - 2018 . - 246 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-712-741-8 а

  

Сист. No: 13175

- 24 -

Св/631.46/D87Цб III 11792

Dukic, Dragutin A. et all.

   Biotehnologija zemljista / Dragutin A. Dukic, Vsevolod T. Jemsev, Jordanka Naidenova Kuzmanova . - Novi Sad : Buducnost, 2007 . - 529 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-86-7780-035-2 

  

Сист. No: 13716

- 25 -

Св/631.46/D87Цб III 11791

Dukic, Dragutin A. и др.

   Sanitarna mikrobiologija zemljista / Dragutin A. Dukic, Vsevolod T. Jemsev, Leka G. Mandic . - Cacak : Agronomski fakultet, 2011 (Novi Sad : Buducnost) . - 507 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-86-87611-18-4 

  

Сист. No: 13679

Растителна защита

- 26 -

Ч/632.95/Н74Цб 55555

Николов, Ангел

   Фитофармация : химични и съвременни методи за защита на растенията от вредители : Учебник за студентите от Аграрен университет - Пловдив със специалност РЗ, агрономи и специалисти, работещи в областта на растителната защита / Ангел Николов . - София : Виденов и син, 2017 . - 174 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-8319-71-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 13939

- 27 -

Св/632.937/D87Цб III 11793

Dukic, Dragutin A.

   Mikroorganizmi i alternativna poljoprivreda / Dragutin A. Dukic, Vsevolod T. Jemsev, Leka G. Mandic . - Novi Sad : Buducnost, 2007 . - 154 p. : ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-86-7780-036-9 

  

Сист. No: 13733

Животновъдство

- 28 -

Цб II 2983 

Димов, Дойчо

   Животновъдство : Учебник / Дойчо Димов . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Интелексперт-94, 2017 . - 151 с. : с ил. ; 29 см

   

  

Сист. No: 13182


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, П. 22 
Блажева, Виолета 4 
Богоев, Валентин М. 11 
Борhевиh, Снежана С. 7 
Брковиh, Душко 6 
Букиh, Драгутин А. 6 7 12 13 21 
Весковиh, Славица М. 12 13 
Димов, Дойчо 28 
Емилова, Олга 3 
Кенарова, Анелия 11 
Лазаров, Добри 10 
Линкова, Маруся 4 5 
Мандиh, Лека Г. 6 7 12 21 
Манолов, Георги Любенов 1 2 
Марковиh, Горан 6 
Машковиh, Павле 6 
Митев, Георги 23 
Ненова, Радка 4 5 
Николов, Ангел 26 
Николова, Марина 4 5 
Пешаковиh, Мариjана И. 7 
Раданова, Силвия 20 
Танасковиh, Снежана 6 
Трифуновиh, Боjана Д. 6 7 
Dordevic, Snezana 8 17 
Dukic, Dragutin A. 8 9 14 15 16 17 18 19 24 25 27 
Gajin, Slavka K. 18 
Hорhевиh, Снежана 6 
Jemsev, Vsevolod T. 16 24 25 27 
Jемцев, Всеволод Т. 7 
Kuzmanova, Jordanka Naidenova 24 
Mandic, Leka G. 17 18 25 27 
Matavulj, Milan N. 18 
Milosevic, Gorica Sbutega 15 
Pesakovic, Marijana 17 
Ristanovic, Vitko M. 9 
Skrinjar, Marija 15 
Veskovic, Slavica M. 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен мениджмънт 4 
Аграрно предприемачество 5 
Биоиндикациja и биотестиранье загаhености животне средине 6 
Биопротектори у производньи хране 13 
Биоремедиjациjа земльишта 7 
Ветеринарно-медицинска ботаника 20 
Животновъдство 28 
Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг 22 
Микробиолошко пречишhаванье отпадних вода 21 
Неорганична химия 10 
Општа и индустриjка микробиологиjа 12 
Основи на екологията 11 
Политическата реклама между реалността и манипулацията 1 
Политологически студии 2 
Сборник с доклади от международната научна конференция на тема Проблеми на сигурността в Черноморския регион, Пловдив, 14 септември, 2017 3 
Технологии и системи за земеделско производство 23 
Фитофармация : химични и съвременни методи за защита на растенията от вредители 26 
Aeromikrobiologija 15 
Biotehnologija zemljista 24 
Fito-, Zoo-, i bakterioplankton sliva reke Zapadna Morava 14 
Hemija i mikrobiologija voda 9 
Mikrobiologija stocne hrane 17 
Mikrobiologija voda 18 
Mikrobioloska biotehnologija 16 
Mikroorganizmi i alternativna poljoprivreda 27 
Prirodoslovna mikrobiologija 8 
Sanitarna mikrobiologija 19 
Sanitarna mikrobiologija zemljista 25