НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 1 -

Св/33/Ф50Цб 55543

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота / Димитър Филипов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2003 - 2005

   

   1. Икономически основи на живота . - 2003 . - 344 с.

   

   ISBN 954-715-153-3 а

  

Сист. No: 12989

- 2 -

Св/33/Ф50Цб 55543

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота / Димитър Филипов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2003 - 2005

   

   2. Съдбата на капитализма . - 2004 . - 270 с.

   

   ISBN 954-715-228-9 а

  

Сист. No: 12990

- 3 -

Св/33/Ф50Цб 55543

Филипов, Димитър

   Социална икономия : Икономическа теория на живота / Димитър Филипов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2003 - 2005

   

   3. Социализмът и бъдещето на света . - 2005 . - 403 с.

   

   ISBN 954-715-249-1 а

  

Сист. No: 12991

Образование

- 4 -

Цб 55539 

Брайков, Димитър

   Из мемоарите на един ректор / Димитър Брайков . - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2015 . - 137 с.; фотогр. ; 23 см

   Книгата е с автограф на автора.

   ISBN 978-619-203-017-9 

  

Сист. No: 12984

- 5 -

Цб 55542 

[Двадесет и пет] 25 години Съвет на ректорите на висшите училища в Република България  /  Предг. Любен Тотев . - София : Даная Интернешънъл, 2018 . - 144 с. : с цв. ил. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-90465-2-4 

  

Сист. No: 12988

Публична администрация. Административно управление. Военно дело

Математика. Естествени науки

Приложни науки. Медицина. Техника

Селско стопанство

- 6 -

Ч/631.5/A10Цб III 11780

A Guidebook for Exercises on General Agriculture and Herbology  / Tonyo Tonev и др. . - [Plovdiv] : Agricultural University of Plovdiv, 2018 . - 112 p. ; 25 cm

   Други авт : M. Tityanov, A. Mitkov, M. Yanev, N. Neschev.

  

Сист. No: 12993

- 7 -

Ч/631.5/G36Цб III 11779

General Agriculture  / Tonyo Tonev и др. . - [Plovdiv] : Agricultural University of Plovdiv, 2018 . - 149 p. ; 24,5 cm

   Други авт. : S. Kalinova, M. Dimitrova, I. Jalnov, M. Tityanov, A. Mitkov, M. Janev, C. Moskova, N. Neshev.

  

Сист. No: 12992

Селскостопански машини, почвознание, агротехника, селскостопански мелиорации, торене

- 8 -

Св/631.86/.87/П29Цб 55540

Пачев, Иван

   Детрит - генетична същност, характеристика, ползване и значение : Монография / Иван Пачев . - Пловдив : АИАУ, 2016 . - 162 с. ; 23,5 см

   Рез. на руски и англ. ез.

   ISBN 978-954-517-242-7 

  

Сист. No: 12986

Растителна защита

- 9 -

Св/632.32/С77, Цб 55541 

Стоев, Антоний

   Подходи към разпознаването на вирусните болести по растенията и оценяване на устойчивостта към причинителите / Антоний Стоев . - София : ПъблишСайСет - Еко, 2018 . - 168 с. : с цв. ил. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-749-115-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12987

- 10 -

Цб II 3732, Ч/632.7/Х27 

Харизанов, Ангел и др.

   Земеделска ентомология / Ангел Харизанов, Вили Харизанова . - Пловдив : Булвест Принт, 2018 . - 408 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-517-264-9 

 корица 

Сист. No: 12994

Растениевъдство

- 11 -

Цб 55538, Ч/633.11:632/П95 

Пшеница и ечемик  : Неприятели, болести и плевели, торене / Янко Димитров и др. . - [София] : Виденов и син, 2016 . - 172 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Други авт. : М. Димитрова, Н. Палагачева, М. Витанова, Н. Йорданова, Н. Минев.

   ISBN 978-954-8319-70-6 

  

Сист. No: 12983

- 12 -

Св/635.654/Т53Цб 55537

Технология за производство на соя  / Георги Георгиев и др. . - Павликени : Институт по фуражните култури, 2008 (РА Фарвут) . - 41 с. : с ил. ; 21 см

   Други авт. : В. Събев, И. Георгиев, К. Горанова, П. Серафимов, А. Алексиева, А. Матев.

  

Сист. No: 12982

Изкуство, развлечения, спорт

Език, литературознание, литература

Краезнание

География

- 13 -

Ч/914/Г37Цб 55545

Георгиев, Георги

   Бивша Югославска Република Македония : Туристическа география : Информационно и справочно издание / Георги Георгиев . - София : Гея-Либрис, 2016 . - 584 с. : с цв. ил. ; 23,5 см

   
   www.gealibris.com 

   ISBN 978-954-300-153-8 

 корица 

Сист. No: 12985


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Аксения 12 
Брайков, Димитър 4 
Витанова, Мария 11 
Георгиев, Георги 12 13 
Георгиев, Иван 12 
Горанова, Кина 12 
Димитров, Янко 11 
Димитрова, Мая 11 
Йорданова, Недялка 11 
Матев, Александър 12 
Минев, Николай 11 
Николова, Ивелина 12 
Палагачева, Недялка 11 
Пачев, Иван 8 
Серафимов, Пламен 12 
Стоев, Антоний 9 
Събев, Васил 12 
Тодорова, Росица 12 
Тотев, Любен 5 
Филипов, Димитър 1 2 3 
Харизанов, Ангел 10 
Харизанова, Вили 10 
Dimitrova, Maya 7 
Jalnov, Ivan 7 
Kalinova, Shteliana 7 
Mitkov, Anyo 6 7 
Moskova, Cveta 7 
Neshev, Nesho 6 7 
Tityanov, Miroslav 6 7 
Tonev, Tonyo 6 7 
Yanev, Mariyan 6 7 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бивша Югославска Република Македония 13 
Детрит - генетична същност, характеристика, ползване и значение 8 
Земеделска ентомология 10 
Из мемоарите на един ректор 4 
Подходи към разпознаването на вирусните болести по растенията и оценяване на устойчивостта към причинителите 9 
Пшеница и ечемик 11 
Социална икономия 1 2 3 
Технология за производство на соя 12 
[Двадесет и пет] 25 години Съвет на ректорите на висшите училища в Република България 5 
A Guidebook for Exercises on General Agriculture and Herbology 6 
General Agriculture 7