НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Икономика

- 1 -

Ч/338.48/Л87Цб III 11773

Лулчева, Иванка

   Селски туризъм и семейно хотелиерство : Монография / Иванка Лулчева . - Пловдив : АИАУ, 2017 . - 161 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-517-260-1 

 корица 

Сист. No: 12368

- 2 -

Цб 55509, Ч/338.483/М32 

Марков, Иван и др.

   Туристически ресурси / Иван Марков, Найден Апостолов . - 2. прераб. изд. . - Пловдив : АСТАРТА, 2015 . - 391 с. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-350-071-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 12273

Публична администрация. Административно управление. Военно дело

Математика. Естествени науки

Биологични науки

- 3 -

Ч/574/К57Цб II 3723

Кирин, Диана Атанасова

   Екология : [Учебник] / Диана Атанасова Кирин . - Пловдив : Макрос, Б. г. . - 206 с. : с ил. ; 29 см

   
   www.makros.net 

   ISBN 978-954-561-356-2 

 корица 

Сист. No: 11953

Приложни науки. Медицина. Техника

- 4 -

Св/620.22/З98, Цб 53624 

Зюмбилев, Ангел Петров

   Материалознание / Ангел Петров Зюмбилев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : АИАУ, 2010 . - 390 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-517-085-0 

 корица 

Сист. No: 12365

- 5 -

Св/664/Л86, Цб II 3725 

Луканов, Камен М. и др.

   Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878 - 2016) / Камен М. Луканов, Божидар И. Хаджиев, Камен Л. Луканов . - Пловдив : ИМН, 2017 . - 262 с. : табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-317-190-3 

 корица 

Сист. No: 12370

Селско стопанство

- 6 -

Св/63/З54, Цб 55513 

Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг  : Минало - настояще - бъдеще /  Състав. и ред. Петър Ангелов . - Б. м. : Полиграфюг АД, 2017 . - 204 с. : фотогр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7240-44-3 

  

Сист. No: 12369

- 7 -

Св/63/М72, Ч/63/М72Цб 55510

Митова, И. и др.

   Развитие на земеделието : Конвенционално и/или биологично? Устойчиво! / И. Митова, Н. Динев . - София : Изток-Запад, 2017 . - 166 с. ; 23,5 см

   
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0075-1 

 корица 

Сист. No: 12366

- 8 -

Св/63/П44, Цб 55511 

Петкова, Екатерина Й. и др.

   Проф. Йордан Н. Вакарелски : Хроника на рода Вакарелски / Екатерина Й. Петкова, Красимира Й. Лангхайнрих . - Пловдив : АИАУ, 2017 . - 145 с. : с ил. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-517-259-5 

 корица 

Сист. No: 12367

Растителна защита

- 9 -

Св/632.6/Б21Цб 39509

Балевски, Ангел и др.

   Акари по селскостопанските култури / Ангел Балевски, Петър Начев, Спаска Симова ; Под общ. ред. Ангел Балевски . - София : Земиздат, 1982 . - 251 с. : с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 12364

Животновъдство

- 10 -

Цб 55508, Ч/636.32/.38/Д60 

Димов, Дойчо и др.

   Ръководство за упражнения по овцевъдство и козевъдство / Дойчо Димов, Атанас Вучков . - Пловдив : АИАУ, 2017 . - 152 с. : с ил. ; 22,5 см

   

   ISBN 978-954-517-263-2 

 корица 

Сист. No: 11954


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Петър 6 
Апостолов, Найден 2 
Балевски, Ангел 9 
Вучков, Атанас 10 
Димов, Дойчо 10 
Динев, Н. 7 
Зюмбилев, Ангел Петров 4 
Кирин, Диана Атанасова 3 
Лангхайнрих, Красимира Й. 8 
Луканов, Камен Л. 5 
Луканов, Камен М. 5 
Лулчева, Иванка 1 
Марков, Иван 2 
Митова, И. 7 
Начев, Петър 9 
Петкова, Екатерина Й. 8 
Симова, Спаска 9 
Хаджиев, Божидар И. 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Акари по селскостопанските култури 9 
Екология 3 
Земеделието и хранителната промишленост на Пловдивски окръг 6 
Материалознание 4 
Проф. Йордан Н. Вакарелски 8 
Развитие на земеделието 7 
Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България (1878 - 2016) 5 
Ръководство за упражнения по овцевъдство и козевъдство 10 
Селски туризъм и семейно хотелиерство 1 
Туристически ресурси 2